button_phone
Generational Equity

Generational Equity er et nordamerikansk selskap innen sammenslåing og oppkjøp, og som takserer og selger private selskaper i mellommarkedet. Selskapet bistår også andre kjøpere ved oppkjøp.

  • Utfordring
  • Løsning
  • Betydning

Tilgang til oppdatert informasjon om markedet er helt avgjørende for selskaper som driver med sammenslåing og oppkjøp. Generational Equity ville ha en app som kunne gi brukere bedre tilgang til markedsinformasjon. De ville også ha hjelp med den interne gjennomgangen av design og forslag, samt med spørsmål/svar-økter som førte til den interne finansieringen av prosjektet.

Intellectsoft samarbeidet med Generational Equity for å designe og utvikle det interne forslaget for den planlagte programvaren. Dette hjalp toppledelsen med å forstå hvordan prosjektet kunne hjelpe virksomheten, samt bli enige om tidsplanen og finansieringen som måtte til for å kunne lansere appen.

Det hele pågikk over 2–3 måneder, og sikret godkjent finansiering for prosjektet. Prosjektledelsen sørget for at planleggingen, utviklingen og utgivelsen av appen fulgte tidsplanen og holdt seg innenfor budsjettet. UI og UX brukervennlighet og visuelt design ble designet og testet basert på behovene til selskapets ansatte.

Intellectsoft brukte sin ekspertise til å bistå med å planlegge og utvikle en app som er fullt ut integrert med Salesforce-programvaren. Med appen kan brukere søke etter markedsavtaler, få opp kriteriebaserte søkeresultater, undertegne taushetserklæringer elektronisk samt kontakte kolleger for å dele forretningsmuligheter.

De ulike funksjonene i programvaren gir raskere og bedre tilgang til opplysninger om selskapets avtaleinngåelser og transaksjoner, og øker dermed effektiviteten til de ansatte.