button_phone
Nettportal for pasienter

Kunden er et amerikansk selskap som tilbyr beslutningsstøtteløsninger til forbrukere og helsepersonell.

  • Utfordring
  • Løsning
  • Betydning

Med en aldrende befolkning er det et faktum at pasientportaler og elektroniske helsejournaler vil få stor betydning for å sørge for at pasienter får den pleien de trenger.

Vår kunde forstod hvor viktig en tilpasset helseportal kunne være for pasientene, og ville samle alt på ett sted der brukere kunne finne nyttig helseinformasjon og få korrekte og pålitelige medisinske råd.

Løsningen skulle være et utgangspunkt for pasienter som søkte helseråd, og et sted for videre støtte for en rekke ulike pasienter og pasientbehov.

Takket være føderale mandater og en stadig mer pasientfokusert tilnærming innen helsevesenet, er det blitt mye enklere å ta i bruk tilpassede helseportaler.

Intellectsofts utviklingsteam brukte en Episerver CMS til å utvikle en intuitiv arkitektur der eierne av nettstedet kunne redigere innhold, laste opp og endre bilder samt redigere statisk innhold – uten å måtte kompilere alt på nytt.

Via denne portalen kunne pasienter få tilgang til artikler om medisinske temaer, legemidler og symptomer, nyheter, illustrasjoner, videoer og nyttige tips for å øke kunnskapen og la pasientene få innta en mer aktiv rolle i sin egen behandling. En bruker kunne for eksempel enkelt søke etter et legemiddel basert på symptom, form, farge eller avtrykk.

Portalen var en del av kundens nettsted og markedsføringskampanje, og bidro dermed til å markedsføre legemiddelfirmaet og åpnet opp for målrettet reklame.

Intellectsoft tilbød levetidstjenester ved overlevering av prosjektet, inkludert design, koding, testing, distribusjon og vedlikehold.

Bedre tilgang til nyttig helseinformasjon viste seg å være svært populært hos pasientene, og overraskende mange eldre pasienter tok i bruk løsningen. Den enkle og praktiske utformingen til portalen avlastet sykehuspersonalet og lot pasienter få større innvirkning på egen helse og livskvalitet.

Contact Me

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy

Something went wrong. Send form again, please.

Takk for din henvendelse.

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan, senest innen en virkedag.

Send om igjen

What happens next?

  • Our sales manager reaches you out within a few days after analyzing your business requirements
  • Meanwhile, we sign an NDA to ensure the highest privacy level
  • Our pre-sale manager presents project estimates and approximate timeline