button_phone

Tilpasset utvikling Programvare for Bedrifter

Legg til rette for raskere vekst og en forbedring av virksomheten. Intellectsoft har den teknologi- og IT-kompetansen som skal til for at dine mest komplekse prosjekter skal bli en realitet – enten det dreier seg om automatisering av sentrale forretningsprosesser og oppgradering av eksisterende applikasjoner eller flytting av virksomhetskritiske bedriftsapplikasjoner til en «mobil først»-verden.

Skreddersydd bedriftsprogramvare Vi leverer spesialutviklede bedriftsapplikasjoner som tilfredsstiller din virksomhets behov og oppfyller dine spesifikasjoner. Vi har erfaring innen utvikling av programvare som gir bedre innholdsstyring, bedre automatisering av forretningsprosesser, bedre e-handel og bedre samarbeid mellom ansatte. Våre utviklere kan med sin erfaring innen smidig programutvikling gi deg et større konkurransefortrinn.

Integrasjon av programvare Den daglige driften i store bedrifter støttes ofte av en blanding av skybaserte (SaaS-) applikasjoner og lokalt installerte tredjepartsapplikasjoner. Intellectsoft tilbyr utvikling av komplette løsninger for integrasjon av bedriftsapplikasjoner som gjør det mulig med en «mobil først»-tilnærming med skreddersøm av mobilt UI, API og mikrotjenester, dataintegrasjon, arbeidsområder, portaler og mashups.

Modernisering av eksisterende applikasjoner Utdaterte bedriftsapplikasjoner gjør ofte at de ansatte bruker mye tid på å komme seg rundt begrensninger. Intellectsoft kan gi virksomheten din tilgang til et team som kan foreta en grundig funksjonell og teknisk analyse av din eksisterende løsning og, hvis du ønsker det, utvikle nye applikasjoner ved hjelp av de nyeste verktøyene og teknologiene. Brukerne dine blir mer fornøyde og mer produktive, og IT-avdelingen kan sove bedre om natta.

Konsolidering av applikasjonsportefølje Svært få selskaper utvikler seg utelukkende gjennom organisk vekst. Hyppige fusjoner og oppkjøp fører ofte til at organisasjonen sitter tilbake med et mangfold av løsninger. Intellectsoft kan hjelpe din virksomhet med å få disse løsningene til å fungere bedre sammen, slik at du får en mer effektiv IT-drift, lavere kostnader, mer effektive ansatte og en bedre brukeropplevelse. Vårt team av analytikere og utviklere kan hjelpe deg med å konsolidere, integrere og refaktorere bedriftsapplikasjonene ved behov, og med å flytte dem til moderne programvarestakker og skyvertstjenester.

Vår arbeidsflyt Undersøkelser og analyse – Et kvalifisert team av systemanalytikere og konsulenter undersøker dine nåværende løsninger, identifiserer sentrale problemer og forbedringsmuligheter og utarbeider et veikart ut fra din virksomhets behov.

Utvikling og testing – Kvalifiserte utviklere med nisjeekspertise utvikler, tester og leverer en nøkkelferdig løsning til din bedrift.

Implementering og support – Intellectsoft hjelper deg med å implementere den nye programvaren i den daglige driften og gir deg de support- og vedlikeholdstjenestene du trenger.

Teknologi _Webutvikling: _Java, .NET, PHP, JavaScript

Mobilutvikling: iOS, Android, Xamarin, Hybrid

Database: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB og andre

DevOps og skytjenester: AWS, Azure, Docker, Jenkins

Contact Us

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy

Something went wrong. Send form again, please.

Thank you for your response!

We have sent an email to to acknowledge receipt of your request. In the event that you have not received our email, we kindly suggest checking your spam folder or alternatively, contacting us directly at [email protected]

Send om igjen

What’s Next?

  • We will send a short email notifying you that we successfully received your request and started working on it.
  • Our solution advisor analyzes your requirements and will reach back to you within 3 business days.
  • We may sign an optional mutual NDA within 1-2 business days to make sure you get the highest confidentiality level.
  • Our business development manager presents you an initial project estimation, ballpark figures, or our project recommendations within approximately 3-5 days.
F.A.Q.

Do you have additional questions?

What Is an Enterprise App Development Company?

Our company helps different types of businesses to use software solutions effectively to automate and enhance the level of productivity. We have been on the market for over 13 years and know the subtleties that can help you grow. The usage of the latest technologies benefits enterprises in numerous ways. Our team tailors the existing ones according to your needs and aims. We help enterprises to optimize and automate inner-company processes, enhance communication within the company’s system between employees and customers, and ensure seamless enterprise mobile applications development. Automation is a key notion in today’s fast-developing world, and the quicker enterprises react to the changes — the better. When it comes to digitalization and personalized customer experience, we are ready to offer our services as we are a team of professional and experienced developers who can come up with excellent solutions for your enterprise. Well-developed and structured software is an essence of modern business, and you have to keep up with the trends in order to compete and survive.

What Is the Enterprise Application Development Process?

The process of enterprise app development is divided into three stages. The kick-off stage is the first one in which you present your requirements. We go through them, thoroughly analyze, and build up a team. We choose the experts who can quickly and effectively complete the project within stated time frames. Then, the team works on the requirements, prepares technical documentation, and creates a basic design of the app. Customers are 100% involved in the process of development, so we take into account your opinion and build the application that suits your expectations. The second stage is when the actual app is developed. Our team uses Scrum methodology, so you get updates every two weeks. Next, the app goes through User Acceptance Testing, and if they show great results, the enterprise mobile application development is over. The third stage involves constant monitoring of the application after implementation. There is a team of experts who fixes bugs, if any, and provides general customer support.

What Enterprise Software Solution Do You Offer?

Our company has vast experience in the development of software for enterprises and ranks among the leaders within the field. It takes a professional team, on-hands experience, the latest tools, and technologies, as well as the ability to think outside the box to reach this level of proficiency. Intellectsoft’s team members provide our customers with reliable and up-to-date solutions that can support enterprise operations in numerous ways. We help software development enterprise to automate operations and enhance their performance level. Experts analyze your requirements and come up with the best solutions that solve certain issues. We not only create custom software but also integrate it into the system of the enterprise and improve its infrastructure. Outdated software decreases the overall level of enterprise productivity. Our team provides in-depth technical analyses and offers improvements that should be made to keep the enterprise competitive.

How Do Enterprise Software Developers Work for a Company?

The company hires and works with highly professional and qualified employees. We are proud to have one of the best teams of developers who have vast experience in mobile app development for enterprises. Our enterprise software developers are skilled experts in the field and are ready to tackle projects of any level of complexity to deliver cutting-edge enterprise software solutions. Our company has been in the field of enterprise software development for over a decade. Back then, the app industry only started to emerge, and our developers have gone through all the stages of its development. They know all the subtleties involved in the process; they are capable of coming up with the best solutions for your enterprise and are ready to acquire and adjust to the fast-emerging changes. Our team of experts knows the bases on which the enterprise app market is built, has the best tech tools to develop high-quality products, and can foresee the upcoming trends, so your software stays relevant throughout the years.