button_phone

IT-konsulenter

Fremskrittet lar seg ikke stoppe. Derfor tilbyr Intellectsoft konsulenttjenester som gjør deg i stand til å planlegge neste skritt i utviklingen av virksomheten og programvaren din. Uansett om det dreier seg om planlegging av framtidige iterasjoner av eksisterende programvare eller identifikasjon av nye, bedre måter å implementere løsninger på som allerede er i bruk, står Intellectsofts konsulenttjenester til disposisjon for kunder av alle størrelser.

Prosjektkontor og
PROTEFØLJE-STYRING

Intellectsofts prosjekt- og programledere kan hjelpe deg med å etablere den strukturen og de styringsprinsippene som skal til for at driften av prosjektstyringskontoret for IT i din organisasjon skal bli effektiv. I tillegg tilbyr vi tjenester innen optimalisering av applikasjonsportefølje som gjør at du kan forenkle virksomhetsarkitekturen og strømlinjeforme IT-driften og dermed redusere både prosjektkostnader og løpende applikasjonsforvaltningskostnader.

IT-strategi og Virksomhets-
Arkitektur

I dagens konkurransepregede forretningsmiljø er IT-organisasjonene under et konstant press om å bli mer smidige og levere mer med mindre ressurser, men samtidig opprettholde høy teknologisk kompetanse, kvalitet, sikkerhet og ytelse. Intellectsofts eksperter innen virksomhetsarkitektur kan hjelpe deg med å gå bort fra gamle IT-leverings- og -arkitekturmodeller og få fart på den digitale innovasjonen.

Bedre IT-drift

En moderne, høytytende organisasjon for IT-drift må sikre stabil drift av IT-produktene og -tjenestene som brukes av virksomheten og kundene, og samtidig holde tritt med en stadig raskere digital utvikling. En av de viktigste utfordringene er å sørge for at disse to målsettingene ikke kommer i konflikt med hverandre.

Smidig Levering

I en tid da utviklingen innen IT går raskere enn noensinne, og da bedriftskundene dine krever rask og problemfri levering av forretningsverdi til organisasjonen, kan valg av metoder på de ulike stadiene av programvareutviklingslivssyklusen bestemme om prosjektet ditt blir realisert etter planen, eller om det strander.

Klar for litt programvare-magi?Første steg er å ta kontakt.

Programvarevisjonen din er i ferd med å bli virkelighet.

DOWNLOAD
OUR EBOOK

How to Create a Mobile App: Step-by-Step Guide

By providing us with your email address, you are agreeing to receive emails from us in the future. You will always have the option to opt-out at any time.

Thank You! Open the ebook

500

Lojale kunder

Vi får gode tilbakemeldinger på kvalitet og leveringsevne, kunder sier vi er det ideelle partner for innovativ programvareutvikling.

350

Ingeniører på heltid

Vi er ikke en tradisjonell outsourcing leverandør, men leverer på dine behov ved hjelp av høye kvalitets- og integritets- standarder.

10+

Antall År I Drift

Vi utviklet oss sammen med programvaren, teknologien og kundene våre, på den måten skaper vi noe nytt sammen.

6

Kontorer

Vi er tilstede for deg, klare til å snakke om dine prioriteringer.

Our Clients

Contact Me

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy

Something went wrong. Send form again, please.

Takk for din henvendelse.

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan, senest innen en virkedag.

Send om igjen

What happens next?

  • Our sales manager reaches you out within a few days after analyzing your business requirements
  • Meanwhile, we sign an NDA to ensure the highest privacy level
  • Our pre-sale manager presents project estimates and approximate timeline