button_phone

Tilpassede Varsler og Meldinger

Få en enklere hverdag og oppnå bedre kontakt med kundene ved hjelp av tilpassede varsler og meldinger.

Bedre daglig drift

Oppnå bedre kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte med tilpassede meldinger. Unngå de vanlige kommunikasjonsproblemene og send tilpassede meldinger til de ansatte basert på stilling, tittel eller arbeidssted i lokalene eller i verden.


Bedre kundekommunikasjon

Send tilpassede meldinger til kunder eller klienter basert på hvordan de bruker appen, hva de er opptatt av, befolkningsstatistikk og hvor i verden de befinner seg. Send dem meldinger i rett øyeblikk – når det vil være mest nyttig og effektivt.

Klar for litt programvare-magi?Første steg er å ta kontakt.

Programvarevisjonen din er i ferd med å bli virkelighet.

DOWNLOAD
OUR EBOOK

How to Create a Mobile App: Step-by-Step Guide

By providing us with your email address, you are agreeing to receive emails from us in the future. You will always have the option to opt-out at any time.

Thank You! Open the ebook

Our Clients

Contact Me

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy

Something went wrong. Send form again, please.

Takk for din henvendelse.

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan, senest innen en virkedag.

Send om igjen

What happens next?

  • Our sales manager reaches you out within a few days after analyzing your business requirements
  • Meanwhile, we sign an NDA to ensure the highest privacy level
  • Our pre-sale manager presents project estimates and approximate timeline