button_phone
Kvalitetssikring

Kvalitet (QA)

Unngå utfordringer i framtiden ved å sikre at du arbeider med programvare av høy kvalitet fra starten av. Vi har et team med erfarne kode/program-testere med fokus på funksjon og kvalitet, vi kan hjelpe med å sikre at programvaren virksomheten bruker fungerer problemfritt og som forventet - hele tiden.

Bedrifts-, mobil- og webtesting

I Intellectsoft setter vi vår ære i at programvareløsningene vi utvikler for bedrifter, holder høy kvalitet. Derfor tar vi kvalitetssikring på alvor. Alle prosjekter vi tar på oss, går igjennom mange tester, slik at vi er sikre på at løsningene fungerer som de skal, at de er brukervennlige, og at de er helt sikre.

Dedikerte team

Sørg for at kvalitetssikring ikke blir det svakeste leddet i programutviklingsprosessen din. Intellectsoft hjelper deg med å fylle nøkkelfunksjoner i produksjonsteamet ditt med kvalitetssikringsspesialister som har vist at de er svært grundige, og som har erfaring fra testing av bedriftsløsninger og mobil- og webapplikasjoner.

Programvarerevisjon

Av og til er det eneste som mangler, en utenforstående som kan foreta en objektiv vurdering av programvaren du bruker i virksomheten din. Hent inn et team av erfarne kvalitetssikringsspesialister og konsulenter, og be dem om å analysere programvaren din, identifisere sentrale problemområder og peke på vekstmuligheter.


Trinn i testingen

Alle prosjekter vi tar på oss, går igjennom flere av – eller alle – disse testtrinnene:

Funksjonalitetstesting – Vi går igjennom og kontrollerer programvaren og sikrer at den fungerer som den skal, både frontend og backend.

Kompatibilitetstesting – Vi sikrer at programvaren fungerer på maskinvaren dine ansatte og kunder bruker.

Ytelsestesting – Vi presser programvaren til det ytterste og sikrer at den har den kapasiteten som skal til for at virksomheten din skal kunne vokse.

Sikkerhetstesting – Vi foretar en ende-til-ende-sjekk av om dataene dine er sikre, og om sikkerheten er optimal.

Brukervennlighetstesting – Vi sikrer at UI-et og UX-en er så intuitiv og brukervennlig som vi har lovet.

Contact Me

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy

Something went wrong. Send form again, please.

Takk for din henvendelse.

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan, senest innen en virkedag.

Send om igjen

What happens next?

  • Our sales manager reaches you out within a few days after analyzing your business requirements
  • Meanwhile, we sign an NDA to ensure the highest privacy level
  • Our pre-sale manager presents project estimates and approximate timeline