button_phone
Bankinstitusjon

Kunden er en av de største bankene i Russland, og en viktig aktør på innskuddsmarkedet i SUS-regionen.

  • Utfordring
  • Løsning
  • Betydning

Det er aldri enkelt å finne dyktige medarbeidere. I dette tilfellet hadde kunden lagt ned mye penger og innsats på å rekruttere nye medarbeidere, men var ikke fornøyd med resultatet av investeringen. Kunden kom til Intellectsoft med vissheten om at de trengte hjelp til å utvikle en mer avansert nettløsning. Nettløsningen skulle gjøre det enklere å organisere HR-prosessene, og den skulle ha en tilpasset søkemotor for å finne CV-er og ledige stillinger. Den skulle også kunne kommunisere med jobbformidlingsbyråer og synkronisere resultatene.

Intellectsofts løsning var å samle den nåværende HR-avdelingen med registre over potensielle nye ansatte i én felles rekrutteringsportal. Etter en omfattende brukerundersøkelse falt avgjørelsen på å segmentere etter brukerrolle. Hver enkelt bruker fikk en konto med kontaktopplysninger, arbeidshistorikk, tilbakemeldinger og mye annet. Basert på disse brukerkontoene kunne HR innhente opplysninger om kandidatene og dra nytte av en forbedret søkefunksjon med tilpassbare felt. I tillegg kunne HR gå inn og oppdatere kandidatstatuser, se på CV-er og håndtere ledige stillinger. Andre fordeler var tilgang til resultater på kunnskapstester (lagt til i portalen via Windows Communication Foundation) og enklere kommunikasjon med jobbformidlingsbyråer.

Teamet vårt lanserte en felles jobbportal og sørget for at den straks ble tatt i bruk. Det var ikke lenger nødvendig å gjøre endringer i systemet for hver ny testtype, og dermed kunne kunden redusere kostnadene til vedlikehold betydelig. Kunden har nå inngått en avtale om å utvikle flere versjoner av appen for å skape andre muligheter med den nye portalen.

Contact Me

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy

Something went wrong. Send form again, please.

Takk for din henvendelse.

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan, senest innen en virkedag.

Send om igjen

What happens next?

  • Our sales manager reaches you out within a few days after analyzing your business requirements
  • Meanwhile, we sign an NDA to ensure the highest privacy level
  • Our pre-sale manager presents project estimates and approximate timeline