button_phone
Kontrollører

Kunden er en kommunal instans med ansvar for å kontrollere bygninger etter utført vedlikeholdsarbeid.

  • Utfordring
  • Løsning
  • Betydning

Kunden ville ha bedre forvaltning av bygningskontrollene og automatisk innsamling av rapporter. Helst ville teamet ha et sett med praktiske og driftssikre apper som kunne brukes ute hos kunder.

Løsningen bestod av to deler: et nettsted og en mobilapp.

Nettstedet skulle fungere som et «hjemme»-grensesnitt, der teamet kunne konfigurere globale innstillinger, administrere brukere, iverksette kontrolltiltak og fastsette kvaliteten på utførte kontroller.

Via Android-appen skulle kontrollører kunne endre kontrolltiden, bruke ulike typer hjelpetekst for raskere rapportering, legge til ytterligere informasjon, sende meldinger internt, legge ved bilder og avslutte utførte rapporter. All informasjon skulle lagres lokalt på smarttelefonen i en kryptert database før den ble synkronisert med serverdelen.

Prosjektet er under utvikling. Det er utviklet en prototyp som nå testes. Et prosjekt av denne typen krever ekstra nøye kvalitetssikring før full implementering. De første versjonene er blitt godt mottatt, og mye tyder på at appen vil gjøre det atskillig enklere for kontrollører å foreta korrekt og effektiv rapportering.