button_phone
SHI

Vår kunde er en internasjonalt ledende produsent av sprøytestøpemaskiner. Kunden tilbyr over 50 ulike modeller, og mer enn 250 typer tilbehør og tilleggsutstyr til utstyret.

  • Utfordring
  • Løsning
  • Betydning

Med et så stort utvalg av produkter og tilleggsutstyr kreves det en svært kompleks anbudsforespørsel for å finne den beste løsningen basert på hva den enkelte kunden trenger. Alle disse faktorene førte til forsinkelser før utstyret kunne leveres. Kunden ville forenkle beregningsprosessen for å redusere tiden som gikk med før levering.

Intellectsoft samarbeidet med kunden gjennom hele prosjektfasen fra konsept til design. Gjennom samtaler identifiserte Intellectsoft kundens behov, og utviklet en app for iOS-nettbrett.

Appen ble levert som et spørreskjema for de ansatte, og brukes på iPad av selgere rundt om samt på varemesser. Det forenklede spørreskjemaet utformer kundens bestilling, og deretter blir det opprettet og sendt en anbudsforespørsel direkte til SHIs hovedkontor.

Intellectsoft-appen sikrer bedre samhandling mellom selgere og kunden ved å forenkle spørreskjemaet slik at selve utfyllingen går raskere. Og ved at forespørselen sendes direkte til kundens hovedkontor, så får kontormedarbeiderne et bedre innblikk i kundens behov. Bestillingen utføres både raskere og mer nøyaktig via e-post, som opprettes av appen. Anbudsforespørselen sendes umiddelbart, og kundens kan raskere levere sprøytestøpemaskinene.

Contact Me

By sending this form I confirm that I have read and accept Intellectsoft Privacy Policy

Something went wrong. Send form again, please.

Takk for din henvendelse.

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan, senest innen en virkedag.

Send om igjen

What happens next?

  • Our sales manager reaches you out within a few days after analyzing your business requirements
  • Meanwhile, we sign an NDA to ensure the highest privacy level
  • Our pre-sale manager presents project estimates and approximate timeline